websitetemplate.org
Bas beti
 
 
 
 

Bas beti

Xalqabad transport ka’sip-o’ner kolledji 2001-jili 12-iyundag’i Minstrler kabinetinin’ 253-sanli qarari tiykarinda Xalqabad ka’siplik litseyi bazasinda kolledjge aylandirildi.

Kolledj xaliq xojalig’ina usi ku’nge shekem 13000-g’a shamalas qa’niygelerdi tayarlap berdi. Kolledjdi pitkeriwshilerdin’ ko’pshiligi joqari oqiw orinlarin tamamlap awil xojalig’inda, bilimlendiriw salasinda, sanaat tarawinda, sonday-aq xaliq xojalig’inin’ basqada tarawlarinda jemisli islep atir. Misali: Olardan Ojarov Da’wletbay Tashkent jen’il sanaat ha’m toqimashiliq institutin pitkerip kelip, ha’zir «Qaraqalpaqpaxtasanaat» aktsionerlik birlespesinde bo’lim baslig’i lawaziminda islep atir, Sonday-aq Abdullaev Sa’rsenbay Buxara aziq-awqat ha’m jen’il sanaat texnologiyasi institutin tamamlap kolledjdin ka’siplik bilimlendiriw basshisi lawaziminda, Jumanazarova Gu’lchexra Andijan politexnika institutin pitkerip kolledjde ka’siplik bilimlendiriw oqitiwshisi, Ermanova Zina Tashkent jen’il sanaat ha’m toqimashiliq institutin tamamlap kelip arnawli pa’n oqitiwshisi bolip, Aybergenov Jen’isbay No’kis Ma’mlektlik Universitetin pitkerip kelip Xalqabad transport ka’sip o’ner kolledji direktori lawaziminda islep atir. Rametov Iqlas kolledjde oqig’an da’wirinde Tashkent qalasinda o’tkerilgen «Qa’biletli oqiwshi» konkursina qatnasip II-orindi iyelep O’zbekstan Respublikasi orta arnawli ka’sip-o’ner Orayinin’ II-da’rejeli diplomi menen siyliqlandi.